Nasz program

Program zajęć

Poziom 0 przygotowawczy

1. Wprowadzenie do liczb jedno i dwucyfrowych. Nauka pisania liczb. Rozwój poprawnych umiejętności motorycznych i interakcji pomiędzy dwoma półkulami mózgu.

2. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Konstrukcja liczydła i zasady poprawnego przesuwania koralików.
 • Wykonywanie obliczeń za pomocą liczydła: dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych przy pomocy ,,prostej metody”.

3. Gry zespołowe i ćwiczenia BrainFitness:

 • Trening koncentracji, myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obrazy (fiszki) oraz obliczenia w pamięci.  
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Zajęcia rozwijają w dzieciach zamiłowanie do nauki i ich motywację do dalszej edukacji, a także budują ich wiarę we własne możliwości.

Poziom 1

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie: wykonywanie obliczeń za pomocą różnych kombinacji liczb jednocyfrowych (6 + 8-2 + 3 + 9 + 4-7 + 8-5).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Ćwiczenia na liczbach jednocyfrowych (5+7-2+6).
 • Trening koncentracji i uwagi, myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez  obliczenia wykonywane w pamięci.

3. Gry zespołowe i ćwiczenia BrainFitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

Poziom 2

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie jedno i dwucyfrowych liczb (27+5-14+9+67-3+82-5+16-9).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Ćwiczenia na liczbach jednocyfrowych (8+3-6+8-2).
 • Trening koncentracji i uwagi, myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez  obliczenia wykonywane w pamięci.

3. Gry zespołowe i ćwiczenia Brain Fitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

Poziom 3

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie, kombinacja liczb dwucyfrowych (86+54-25+46+98-31+79-64+76-59).
 • Mnożenie liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych przez jednocyfrowe (65 x 8; 893 x4).
 • Dzielenie liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych przez jednocyfrowe (96 ÷ 9; 332 ÷ 4).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Ćwiczenia na liczbach jedno i dwucyfrowych (7+8-2+5-6+7); (4+28-4+95).
 • Rozwój myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez  obliczenia wykonywane w pamięci.

3. Gry zespołowe i ćwiczenia BrainFitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

Poziom 4

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie, kombinacja liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych (314-72+765-97+546+23-375+37+457-21).
 • Mnożenie liczb dwucyfrowych przez liczby dwucyfrowe (91 x 85).
 • Dzielenie liczb trzycyfrowych i czterocyfrowych przez jednocyfrowe (4743  ÷ 9).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Ćwiczenia na liczbach jednocyfrowych (8+4-3+8-1+9-3).
 • Ćwiczenia łączące działania na liczbach jedno i dwucyfrowych (56-3+94+9-4).
 • Trening myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obliczenia wykonywane w pamięci.

3. Gry zespołowe i ćwiczenia BrainFitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

Poziom 5

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie na ułamkach dziesiętnych (47,84+0,36-1,46+34,09+3,95+7,29-54,29+12,48+4,95-2,49).
 • Mnożenie trzycyfrowych liczb przez dwucyfrowe (612 X 59).
 • Dzielenie trzycyfrowych i czterocyfrowych liczb przez dwucyfrowe (1184 ÷ 16).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Trening myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obliczenia wykonywane w pamięci: ćwiczenia na liczbach dwucyfrowych (67+39-28+58); (65 x 8); (621 ÷ 9).

3. Gry zespołowe i ćwiczenia BrainFitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

Nasz kurs uwzględnia niedoskonałości tradycyjnego systemu edukacji. Zajęcia odpowiadają potrzebom dzieci - są angażujące, pełne łamigłówek i zagadek logicznych, a także edukacyjnych gier planszowych. Dzieci uważają, że nauka arytmetyki mentalnej jest łatwa i przyjemna, przez co zyskują większą pewność siebie i swoich dokonań, a te z kolei mogą zachęcić je do sięgania po sukcesy w szkole. Tak rodzi się miłość do zdobywania nowej wiedzy i powstają podstawy efektywnej edukacji!

Skontaktuj się z nami

Kontynent
Europe
Język
Polski

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Get your present!

Please complete the form below