Nasza metoda

Podczas gdy wszyscy wiedzą czym jest arytmetyka, arytmetyka mentalna nie jest szeroko znana. Jest to wyjątkowa metoda pomagająca na zrównoważony rozwój twórczych i intelektualnych zdolności dzieci i dorosłych. Nie polega wyłącznie na dokonywaniu szybkich obliczeń w pamięc, lecz pomaga w harmonijny sposób rozwinąć i stymulować obie półkule mózgu.

Umiejętność wykonywania szybkich obliczeń w pamięci jest kształtowana w młodym wieku, kiedy dzieci zaczynają szkołę. Arytmetyka mentalna jest niezbędna do stymulowania aktywności umysłowej uczniów. Pomaga im rozwijać pamięć, zdolność rozumienia tego, co słyszą oraz zwiększa ich koncentrację uwagi i szybkość reakcji.

Obliczenia z zakresu arytmetyki mentalnej mogą być wykonywane na trzy różne sposoby:

 • obliczenia wykonywane na liczydle
 • obliczenia oparte na motoryce/słuchu (liczby i działania matematyczne są wypowiadane na głos podczas wykonywania obliczeń)
 • obliczenia wykonywane w pamięci oparte na wizualizacji liczydła (najszybsza i najbardziej efektywna metoda).

Nasi uczniowie przechodzą przez te trzy etapy. Na początku kursu używają liczydła (abakusa), z czasem są go w stanie zwizualizować a następnie  dokonują obliczeń w pamięci.

Mental arithmetic

Kluczowymi zaletami naszego kursu arytmetyki mentalnej jest wykorzystanie filmów i łamigłówek by rozwinąć dziecięcą kreatywność i umiejętność logicznego myślenia oraz połączenie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dostosowując je do wieku i potrzeb naszych uczniów.

Jesteśmy jedną z pierwszych firm specjalizujących się w kursach arytmetyki mentalnej, która sprowadziła tę metodę do Europy. Bazując na naszym doświadczeniu, połączyliśmy nasz program szybkiej arytmetyki mentalnej z poniższymi ćwiczeniami z zakresu Neurobiku (znanego też jako Brain Fitness – Trening Umysłu):

 • Ćwiczenia poprawiające pamięć słuchową i wzrokową.
 • Ćwiczenia poprawiające uwagę i skupienie: pomagają skoncentrować się na informacjach, płynących ze źródeł wzrokowych i słuchowych.
 • Ćwiczenia na logikę i nieszablonowe myślenie: osiągamy to, korzystając na zajęciach z gier edukacyjnych, pomocy naukowych oraz materiałów wideo.
 • Ćwiczenia stymulujące interakcje pomiędzy obiema półkulami mózgu: uwzględniają one zarówno ćwiczenia kinezjologiczne, jak i mające przyspieszyć proces myślenia.
 • Ćwiczenia zwiększające motywację do nauki: zarówno dzieci nie mające trudności w nauce, jak i te dla których stanowi to nieco większe wyzwanie, uwielbiają nasze zajęcia. Zyskują one pewność siebie i swoich umiejętności, dzięki czemu łatwiej im osiągnąć dalsze sukcesy także w szkole. Udział w naszych zajęciach rozbudza w dzieciach miłość do nauki!

Nie od dziś wiadomo, iż praktyka czyni mistrza. Nauka nowych rzeczy silnie pobudza funkcjonowanie mózgu, a co za tym idzie, także jego rozwój. Im więcej ćwiczymy nasz mózg ucząc się, tym więcej neuronów pobudzamy, które odpowiedzialne są za pracę zarówno lewej, jak i prawej półkuli. W rezultacie to co kiedyś wydawało nam się niemożliwe do rozwiązania, staje się proste i zrozumiałe!

Według licznych badań, mózg dziecka przechodzi najbardziej intensywny rozwój w wieku od 4 do 12 lat. Umiejętności uzyskane w tym wieku są o wiele łatwiejsze do opanowania i pozostają na wysokim poziomie przez wiele, wiele lat, a zatem mogą wpływać na przyszłe sukcesy Twojego dziecka.

Pozytywny wpływ arytmetyki mentalnej został udowodniony w kilku międzynarodowych badaniach.

Mental arithmetic

W 2007 roku kilka brytyjskich uniwersitetów przeprowadiło badania z udziałem 3185 dzieci w wieku od 7 do 11 lat (Lynn R. & Irwing P. (2008) - Effects of Abacus training on the intelligence of Sudanese children. // Personality and Individual Differences. November 2008, pages 694-696). (Wpływ szkolenia z używania liczydła na inteligencje sudańskich dzieci, // Różnice osobowościowe i indywidualne. Listopad 2008 r., str: 694-696). Wykazano skuteczność regularnych ćwiczeń z liczydłem , ujawniając poprawę nie tylko w dziedzinie matematyki, lecz również innych przedmiotów.

Badania nad wpływem arytmetyki mentalnej na pamięć u dzieci przeprowadzone w Chinach (Min-Sheng Chen, Chan-Tzu Wang (2011) - Effect of mental abacus training on working memory for children // Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers 09/2011; 28 (6): 450-457) (Wpływ szkolenia z pamięciowego używania liczydła na pamięć roboczą u dzieci.) wykazały u uczestników znaczącą poprawę pamięci wzrokowej.

50 dzieci w wieku 5-12 lat wzięło udział w badaniach prowadzonych w Indiach w latach 2002-2004 (Bhaskaran M., Senottaiyan A., (2006) Evaluation of memory in abacus learners. Indian J Physiol. Pharmacol., 50 (3), 225-233). (Ocena pamięci u uczniów korzystających z liczydła). Kurs arytmetyki mentalnej przyczynił się do poprawy pamięci wzrokowej i słuchowej oraz umiejętności koncentracji i skupienia.

 

 

Arytmetyka mentalna wpływa pozytywnie na:

 • Rozwój interakcji między prawą i lewą półkulą mózgu.
 • Wyniki w nauce i kreatiwność.
 • Pewność siebie i samoocenę.
 • Lepszą koncentrację.
 • Zdolność do nauki języków obcych.

Skontaktuj się z nami

Kontynent
Europe
Język
Polski

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Get your present!

Please complete the form below