Najczęściej zadawane pytania

1. W jakim wieku najkorzystniej jest rozpocząć lekcje arytmetyki mentalnej?

Aby uzyskać jak najlepsze efekty, najlepiej jest rozpocząć naukę w wieku pięciu - sześciu lat. Badania pokazują, iż mózg w pełni rozwija się do dwunastego roku życia. W okresie tym mózg dziecięcy jest niezwykle elastyczny i zdolny do samoregulacji, w trakcie nauki nowych rzeczy następuje wzrost komórek mózgowych i tworzenie większej ilości połączeń nerwowych między nimi. Oczywiście dzieci po 12 roku także mogą przystąpić do naszych zajęć, jednak na ich efekty w nauce arytmetyki mentalnej będzie trzeba nieco dłużej poczekać.

2. Czy nauka arytmetyki mentalnej poprawi wyniki z matematyki mojego dziecka w szkole?

Pomimo nazwy, głównym celem arytmetyki mentalnej nie jest wyłącznie uczenie dziecka dokonywania szybkich obliczeń w pamięci lub rozwiązywania trudnych zadań matematycznych. Głównym celem tej innowacyjnej metody jest rozwój wszystkich aspektów pracy mózgu, a rozwinięty mózg może łatwiej rozwiązywać napotykane problemy, co prowadzi do poprawy wyników we wszystkich przedmiotach szkolnych.

3. Czy dorośli także mogą przystąpić do nauki arytmetyki mentalnej?
Tak. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ta metoda służy do zapobiegania chorobie Alzheimera i demencji starczej. Jedyną różnicą jest to, że dorośli zmuszeni są ćwiczyć znacznie ciężej i dłużej niż dzieci, aby osiągnąć zadowalające rezultaty w nauce. Z arytmetyką mentalną jest podobnie jak ze sportem - im wcześniej zaczniesz, tym lepsze i szybsze rezultaty zauważysz. Jeśli rozpoczniesz naukę w życiu dorosłym, czeka ciebie ciężka praca, jednak z pewnością osiągniesz sukces! Obecnie Centrum Abakus nie oferuje kursów dla osób dorosłych, jednak prowadzimy intensywne prace nad programem zajęć, w których będą mogli oni uczestniczyć.
4. Jak duże są grupy?

Aby skutecznie nauczać arytmetyki mentalnej, grupy powinny być nie większe niż 10-12
dzieci. W Centrum Abakus Europe grupy składają się z nie więcej niż 7-10 osób.

5. W jaki sposób program arytmetyki mentalnej różni się od standardowych programów przeznaczonych dla dzieci?
Celem naszego programu nie jest wyłącznie nauka szybkiego liczenia. Dzięki stosowanym ćwiczeniom z zakresu Brain Fitness pracujemy nad zrównoważonym rozwojem obydwóch półkul mózgowych. Odpowiednio rozwinięty mózg jest drogą do przyszłego sukcesu dzieci: będą bardziej samodzielne, nauka będzie dla nich znacznie łatwiejsza, a ich koncentracja poprawi się.
6. Jak długo trzeba uczyć się arytmetyki mentalnej by zauważyć rezultaty?

Każde dziecko realizuje program we własnym tempie. Jest to kolejna wspaniała cecha tej innowacyjnej metody nauczania – możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Aby opanować podstawy programu z zadowalającymi wynikami, potrzeba średnio 8-12 miesięcy. Kluczowa jest również systematyczność w nauce, zalecamy 15 minut ćwiczeń w domu każdego dnia. Natomiast pierwsze namacalne efekty widoczne są już po 2-3 miesiącach.

 
 
 
7. Zajęcia trwają godzinę lub więcej. Czy nie jest to za długo dla dzieci?
Dzieci nie wykonują wyłącznie obliczeń arytmetycznych przez cały okres trwania zajęć, ponieważ znudziłyby się już po paru minutach, a nauczanie stałoby się mniej skuteczne. Nasze lekcje zawierają wiele ciekawych gier i zabaw edukacyjnych poprawiających pamięć i koncentrację uwagi oraz ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność.
8. W naszym mieście nie ma niestety kursów z arytmetyki mentalnej - czy jest możliwość nauki samodzielnej lub online?

Jeśli nie ma stacjonarnych zajęć w Twoim mieście, zapraszamy na zajęcia online. Oferujemy zajęcia indywidulane lub w małych 2-3
osobowych grupach.

Skontaktuj się z nami

Kontynent
Europe
Język
Polski

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Get your present!

Please complete the form below