PROGRAM PILOTAŻOWY ABAKUS - ZA NAMI SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Zakończyliśmy właśnie bardzo owocne 3-dniowe szkolenie przyszłych nauczycieli arytmetyki mentalnej z wybranych, w ramach programu pilotażowego, placówek. W ciągu 3 dni naUczyciele poznali techniki i obliczeniowe dla poziomu 0-2 obejmujące zadania z zakresu dodawania i odejmowania na liczbach jedno i dwucyfrowych (na fizycznym liczydle), oraz na liczbach jednocyfrowych (na liczydle mentalnym). Szkolenie miało charakter praktyczny - przyszli trenerzy rozwiązywali zadania z wykorzystaniem poznanych metod obliczeniowych oraz brali udział w ćwiczeniach/grach brainfitness, które są nieodłącznym elementem naszych zajęć. Dodatkowo zapoznaliśmy nauczycieli z naszą platformą Abakus, omówiliśmy metody efektywnych zajęć, a także przedstawiliśmy bazę wiedzy, z której mogą korzystać trenerzy.

Przed nauczycielami jeszcze egzaminy: praktyczny i teoretyczny, po zdaniu którego uzyskają certyfikaty nauczyciela arytmetyki mentalnej i od września rozpoczną nauczanie w swoich szkołach.

Przypominamy, że do programu pilotażowego Abakus Europe zgłosiło się w tym roku 25 szkół. Niestety, mogliśmy wybrać tylko 5, z czego 4 przystąpiły do szkolenia.

Są to:

  • Praxis – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łąkach, nauczyciel Anna Kaszuba
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu, nauczyciel Karolina Władysiak
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Strącznie, nauczyciel Daria Wojciechowska
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie, nauczyciel: Julita Janowska

W ramach programu, zarówno uczniowie jak i nauczyciele otrzymają od nas bezpłatnie wszystkie potrzebne materiały edukacyjne oraz dostęp do platformy edukacyjnej Abakus.

Skontaktuj się z nami

Kontynent
Europe
Język
Polski

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Get your present!

Please complete the form below