Podsumowanie - po konferencji 25 marca 2023 r.

Podsumowanie konferencji 25 marca br.

  1. Na powyższych stronach są też filmiki nakręcone przez placówki edukacyjne „Arytmetyka mentalna oczami nauczycieli”, „Arytmetyka mentalna oczami uczniów”, a także na stronie pilotażu „Opinie nauczycieli o programie”. Polecam obejrzeć te filmiki i pokazać je osobom decyzyjnym.
  2. Prezentacje z konferencjiznajdują się w tym folderze. Można je wykorzystać do rozmów z dyrekcją/gminami/potencjalnymi instytucjami finansującymi arytmetykę mentalną: https://drive.google.com/drive/folders/1qCzqZy7CHEwPwK73K_rBKQuC6jye4oGr?usp=sharing
  3. Szczegółowy opis programu arytmetyki mentalnej, a także informacje o tym, czego uczniowie uczą się na poszczególnych poziomach od 0 do 5 (trzy lata nauki) znajdują się na stronie: https://abakus-center.com/pl/online/ . Osobom zainteresowanym prześlemy szczegóły poziomu 6-10.
  4. Program dla dzieci 3-4 letnich – obecnie jesteśmy na etapie opracowania specjalnego programu dla dzieci młodszych, który będzie opierał się głownie na zadaniach Brainfitness. Będzie to program przygotowujący do wejścia w poziom 0 w wieku 5 lat. Program powinien być gotowy do końca obecnego roku szkolnego.
  5. Informacje o IV edycji Programu Pilotażowego – wszystkie szczegóły dotyczące tego programu znajdują się na stronie: https://abakus-center.com/pl/school/

         Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonym na stronie regulaminem:  https://drive.google.com/file/d/1QEUscS__pmrUJFa9BI43vaQHd38mYLb2/view

         Na stronie znajduje się też formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia br.

  1. Licencja dla placówek edukacyjnych. Obowiązują dwie oferty: promocyjna do 31 marca i normalna od 01 kwietnia. Szczegóły: schools@abakus-center.eu

Niezależnie od wybranej oferty, na Państwa życzenie, prześlemy drafty umów do wglądu.

Licencje dla placówek edukacyjnych są podpisywane z Dyrekcją szkoły lub przedszkola. Wskazany przez Dyrekcję nauczyciel z licencji lub programu pilotażowego może uczyć arytmetyki mentalnej tylko w placówce objętej licencją. Gdyby chciał uczyć arytmetyki mentalnej poza placówką, która ma wykupioną licencję – może to robić jedynie po podpisaniu umowy partnerskiej (na życzenie prześlemy ofertę).

Dodatkowo, nasi nauczyciele w licencjach zachęcani są przez nas do nauczania dla nas arytmetyki mentalnej online, oczywiście po godzinach swojej pracy. Rozliczamy się umowami zlecenie. Jest to ciekawe doświadczenie w zdobywaniu praktyki.

8. Co zawiera SZKOLENIE - Szkolenie na prowadzenie zajęć z arytmetyki mentalnej Abakus Europe trwa łącznie dla jednego nauczyciela 2 lub 3 dni, stacjonarnie. W jego trakcie, przyszli trenerzy arytmetyki mentalnej poznają techniki obliczeniowe dla poziomów: 0, 1 i 2 obejmujące zadania z zakresu dodawania i odejmowania na liczbach jedno i dwucyfrowych (na fizycznym liczydle), oraz na liczbach jednocyfrowych (na liczydle mentalnym). Szkolenie ma charakter praktyczny. Przyszli trenerzy rozwiązują zadania z wykorzystaniem poznanych metod obliczeniowych oraz biorą udział w ćwiczeniach/grach brainfitness, które są nieodłącznym elementem naszych zajęć. 

Ponadto w trakcie szkolenia:

- szczegółowo omawiana jest platforma Abakus (platforma służy do prowadzenia zajęć, zadawania prac domowych - bardzo przydatne narzędzie w zarządzaniu lekcjami z arytmetyki mentalnej, każdy uczeń ma swoje osobne konto na platformie)

- omawiana jest metodyka efektywnych zajęć (jakie elementy są kluczowe, o jakie elementy można zajęcia poszerzać)

- omawiane są ogólne założenia ,,Programu arytmetyki mentalnej Abakus Europe" dla poziomów 0-5

- omawiany jest program arytmetyki mentalnej dla poziomu 0-2 (długość trwania każdego z poziomów, minimalne założenia)

- ponadto podawane są praktyczne wskazówki dotyczące sprawdzania postępów uczniów

- przestawiana jest baza wiedzy, z której mogą korzystać trenerzy

- omawiane są elementy gamifikacji, które stosowane są na zajęciach (gry planszowe, online, ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjne, zadania logiczne i z wykorzystaniem filmów video)

- omawiane są wymagania egzaminacyjne dla przyszłych trenerów arytmetyki mentalnej.

Na koniec szkolenia (po około miesiącu) - przed rozpoczęciem nauki jest egzamin ONLINE. Składa się z części praktycznej (10 min) i teoretycznej (3 pytania0. Między szkoleniem a egzaminem, nauczyciele mają dostęp do materiałów i platformy i mogą trenować

9. Terminy szkoleń - można już rezerwować miejsca.

Miejsce szkoleń:

Thames British School, ul. Gładka, Warszawa, obok jest niedrogi przytulny hotelik.

Orientacyjny czas szkoleń 

- szkolenia dwudniowe 10.00-18.00

- szkolenia trzydniowe 10.00-16.00

Terminy szkoleń (do wyboru jeden termin):

25-26 marca (sobota-niedziela) 

22-23 kwietnia (sobota-niedziela) 

01-03 maja (poniedziałek-środa, Majówka) 

20-21 maja (sobota-niedziela) 

09-11 czerwca (piątek-niedziela, Boże Ciało)

26-28.06 (poniedziałek-środa - po zakończeniu roku szkolnego)

Kolejne szkolenia: jedno w lipcu, dwa w sierpniu, jedno na początku września). 

Planujemy też jedno szkolenie w wakacje „wyjazdowe” czyli 3 dni w uroczym miejscu w Polsce.

 

Zachęcamy do wcześniejszych szkoleń, abyście mieli Państwo czas na spokojne zdanie egzaminu i przygotowanie się do nowego roku szkolnego.

Skontaktuj się z nami

Kontynent
Europe
Język
Polski

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Get your present!

Please complete the form below