Mini-Konferencja

1. Trudności dzisiejszego system edukacji – jak sprostaliśmy
im w Abakus Europe

Naszym zadaniem jest utrzymanie wyskoich standarów firmy Abakus, ale również rozwój i poszukiwania nowoczesnych metod rozwoju mózgu dziecka. Dla naszych nauczycieli oferujemy szkolenia, których celem jest wymiana doświadczeń oraz cotygodniowe seminaria nauczycielskie, z użyciem nowoczesnych kanałów komunikacji takich jak YouTube czy Skype, w celu utrzymywania kontaktu z naszymi międzynarodowymi specjalistami.

Nasi uczniowie uzyskują pełny potencjał intelektualny oraz rozwijają swoją kreatywność. Dlaczego?

 • Większość szkół skupia się na rozwoju lewej półkuli mózgu. My nie!
 • Wiemy jak rozwijać obydwie półkule mózgowe
 • Jak zadbać o tworzenie połączeń neuronalnych pomiędzy lewą a prawą półkulą
 • Jak poprawić czas koncentracji uwagi dziecka
 • Jak rozwinąć umiejętność uczenia się języków obcych
 • Jak poprawić samoocenę dziecka
 • I w końcu: jak liczyć w pamięci

Liczenie w pamięci jest dla nas efektem naszych zajęć. W dzisiejszych czasach korzystamy z kalkulatorów, telefonów, które liczą szybciej niż człowek. Umiejętność szybkiego liczenia nie jest więc dzisiaj aż tak pożądana, ale wszystkie pozostałe zalety naszych zajęć – rozwój dziecka we wszystkich obszarach – jest potencjałem na całe życie.

Zajęcia w Centrum Arytemetyki Mentalnej Abakus są zróżnicowane. Oferujemy gry oraz zadania, które sprawiają, że lekcje są ciekawe. Aktywności zmieniają się tak szybko, że uczniowie nie mają czasu na nudę.

Podczas zajęć wykorzystujemy elementy:

 • Gimnastyki mózgu
 • Gier i zabaw ruchowych
 • Zadania TRIZ, rozwijające kreatywność i wiele, wiele innych

Głównym celem naszych zajęć jest rozwój obu półkul mózgu, a co za tym idzie – umożliwienie uczniowi wykorzystania całego jego potencjału.

2. Zajęcia dodatkowe – alternatywa
czy wsparcie prywatnego system edukacji

We don’t just maintain all high standards that we have in Abakus, we always improve, grow, look for other methods for the extension of kids brain. We also have seminars for teachers so as to share all new things with each other, as well as seminars Live in YouTube help to give information to all coaches from different countries, we have these sessions literally every week.

 • Rankingi PISA
 • Wzrastające koszty edukacji
 • Uczniowie uczęszczający do szkół prywatnych osiągają wyższe wyniki edukacyjne niż uczniowie szkół państwowych; Ale uczniowie szkół państwowych, wychowujący się w rodzinie o podobnym statusie ekonomicznym, osiągają podobne wyniki co uczniowie szkół prywatnych
 • Wybór zajęć dodatkowych gwałtownie rośnie
 • Zajęcia dodatkowe – alternatywa czy wsparcie dla prywatnego system edukacji
 • Polska ma jeden z najwyższych wskaźników korepetycji w Europie (zjawisko „shadow education”)

Jakie są możliwe następne kroki?

 • Wzrost profesjonalizmu, specjalizacja firm w obszarze zajęć dodatkowych
 • Wąska specjalizacja firm oferujących zajęcie dodatkowe – rodzic wybiera dokładnie takie zajęcia, jakie interesują jego lub dziecko
 • Uregulowanie kwestii korepetycji w Polsce

Skontaktuj się z nami

Kontynent
Europe
Język
Polski

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Get your present!

Please complete the form below