Czym jest nauka liczenia w pamięci?

To wyjątkowa metoda, która umożliwia dzieciom zrównoważony rozwój ich zdolności intelektualnych i kreatywności, a tym samym pełniejsze wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.

Powszechnie wiadomo, że uczenie się nowych rzeczy pobudza aktywność mózgu. Im bardziej intensywnie trenujemy mózg, tym bardziej aktywnie działają neurony tworzące połączenia między lewą i prawą półkulą mózgu. W rezultacie to, co kiedyś wydawało się trudne lub nawet niemożliwe, staje się proste i zrozumiałe.

Badania pokazują, że mózg dziecka rozwija się najbardziej intensywnie w wieku od 4 do 12 lat. Umiejętności uzyskiwane w tym wieku są łatwe do opanowania i nie ulegają zapomnieniu w miarę upływu czasu, dzięki czemu mogą mieć wpływ na przyszły sukces dziecka.

Lekcje liczenia w pamięci nie tylko przyczyniają się do rozwoju dziecka, lecz również dają dziecku dostęp do szeregu nowych idei w procesie nauki oraz oferują możliwość nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

W jaki sposób uczymy liczenia w pamięci?

Na początku kursu wykorzystywane jest liczydło. W późniejszej fazie dzieci wizualizują liczydło i wykonują obliczenia w pamięci. Korzystny wpływ nauki liczenia w pamięci został dowiedziony w szeregu badaniach międzynarodowych.

W 2007 r. kilka uniwersytetów brytyjskich przeprowadziło badanie z udziałem 3185 dzieci w wieku od 7 do 11 lat (Lynn R. & Irwing P. (2008) – Effects of Abacus training on the intelligence of Sudanese children. // Personality and Individual Differences. November 2008, pages 694-696). Pokazano, że regularne ćwiczenia z wykorzystaniem liczydła skutecznie zapewniają lepsze wyniki nie tylko w matematyce, lecz również w innych przedmiotach.

W przeprowadzonym w Chinach badaniu dotyczącym wpływu nauki liczenia w pamięci na pamięć operacyjną u dzieci (Min-Sheng Chen, Chan-Tzu Wang (2011) – Effect of mental abacus training on working memory for children // Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers 09/2011; 28 (6): 450-457) stwierdzono istotną poprawę pamięci wzrokowej wśród uczestników badania.

Ponadto w badaniu przeprowadzonym w Indiach (2002-2004) z udziałem 50 dzieci w wieku od 5 do 12 lat (Bhaskaran M., Senottaiyan A., (2006) Evaluation of memory in abacus learners. Indian J Physiol. Pharmacol., 50 (3), 225-233) stwierdzono, że nauka liczenia w pamięci umożliwia poprawę pamięci wzrokowej i słuchowej oraz zdolności koncentracji i skupienia uwagi.

    Dlatego też nauka liczenia w pamięci:
  • umożliwia rozwój połączeń między lewą i prawą półkulą mózgu,
  • pozwala osiągać lepsze wyniki w nauce i doskonalić kreatywność,
  • podnosi pewność siebie i samoocenę,
  • poprawia zdolność koncentracji i skupienia uwagi,
  • doskonali zdolności nauki języków obcych.

Kluczową zaletą kursu nauki liczenia w pamięci wg programu Abakus jest częste stosowanie filmów wideo i łamigłówek, które pozwalają dziecku rozwijać koncentrację i kreatywność oraz wykonywać ćwiczenia pojedynczo lub w grupie, co pobudza aktywność obu półkul mózgu.

Skontaktuj się z nami

Kontynent
Europe
Język
Polski

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Get your present!

Please complete the form below