Arytmetyka mentalna dla dzieci z problemami

Nie jestem inny. Jestem wyjątkowy!

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci boryka się z problemami i zaburzeniami rozwojowymi.  Uczeń z zaburzeniami rozwojowymi ma wzmożoną aktywność poznawczą wyrażającą się silną potrzebą intelektualną wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym i potrzebą działania.  Co my - rodzice, nauczyciele, opiekunowie możemy zrobić, aby zaspokoić te potrzeby?

Odpowiedź jest prosta

Powinniśmy zapewnić dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, nauczyć radzenia sobie z problemami, stwarzać wszystkim uczniom szansę rozwoju na miarę ich możliwości, indywidualizować pracę.  Te wszystkie wymagania pomożemy Państwu osiągnąć MY, podczas zajęć z arytmetyką mentalną. 

Dzięki zajęciom, każdy ma równe szanse, do każdego podchodzimy indywidualnie i pracujemy w odpowiednim tempie. Arytmetyka mentalna to więcej niż nauka szybkiego liczenia. To rozwijanie uwagi, pamięci, koncentracji od najmłodszych lat. To nauka i terapia przez zabawę. Arytmetyka mentalna to nowoczesna metoda zapewniająca każdemu dziecku osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.  Podczas zajęć pracujemy z liczydłami, książkami, platformą internetową, grami edukacyjnymi. Dopasowujemy czas i zakres materiału do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.  Przechodzimy na kolejne etapy nauki wtedy, gdy mamy pewność, że uczeń zrozumiał wszystkie zagadnienia. Podczas lekcji uczniowie otrzymują zadania, które są twórcze, rozbudzają ciekawość, stopniują poziom trudności.

Arytmetyka mentalna jest metodą praktyczną, aktywizującą, która wspomaga wszechstronny rozwój ucznia, rozbudzając jego aktywność twórczą. Zapewnia pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym wzmacnia wiarę we własne siły i możliwości.

Zajęcia prowadzone za pomocą arytmetyki mentalnej mają jednoczesne oddziaływania na wiele funkcji psycho-fizycznych, co sprawia, że uczniowie zarówno poszerzają swoją wiedzę, jak i rozwijają procesy poznawcze (szczególnie logiczne i twórcze myślenie), doskonalą umiejętności społeczne, rozwijają inteligencję emocjonalną.

Daria Wojciechowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a od trzech lat trener arytmetyki mentalnej Abakus Europe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie 

Skontaktuj się z nami

Kontynent
Europe
Język
Polski

Zostań naszym partnerem

Zostań naszym partnerem

Get your present!

Please complete the form below